Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG)

De flesta har nog hört talas om Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG). Det är nämligen Sveriges travsportsbolag och organ för alla former av penningspel på häst- och galopptävlingar nationellt. ATGs bolags form är ett aktiebolag men ägs av föreningarna Svensk Travsport och galoppförbundet Svensk Galopp.Citytravet Göteborg 2104

Legalt monopol

Båda föreningarna har via ATG totalisatortillstånd vilket betyder att de lagligt har rätt att bedriva spel på hästar. ATG har vad man kallar för ett ”legalt monopol” på alla form av spel på trav och galopp. Ingen annan aktör kan marknadsföra sig på svensk mark när det gäller trav- och galoppsporter. Förutsättningen är att en del av vinstpengarna går tillbaka till hästidrotten.

Statens intresse

Staten har också ett avtal med medlemsägarna till ATG och en stor del av intäkterna går följaktligen även till just staten. ATGs spelverksamheter drar årligen in miljardbelopp och omsättningen fortsätter att öka i stadig takt. Tack vare de stora marknadsbudgetarna som spenderas på bland annat reklam i medier kan ATG bibehålla sitt starka fäste som dominerande marknadskraft inom spel på trav och galopp.